Kayyum ne demek? Kayyum ataması nedir?

İpek Koza grubunun medya organlarına yapılan operasyonla kayyum atanmasına karar verildi. Bu nedenle kayyumun ne anlama geldiği merak edilir oldu.

Koza İpek grubuna kayyum atandı. Koza İpek grubuna kayyum ataması yapılmasının ardından pek çok kişi kayyumun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.  Kayyum Ne Demek? Kayyum Atanması, Kayyum Nedir, Kayyumun Anlamı, Kayyumun Tarifi, kayyum hakkında bilgi, kayyum kimdir, kayyum ne iş yapar?

Sözlükte "kayyum" un anlamı:

1 - Cami hademesi.
2 - Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

Hukuki anlamda kayyum nedir?

1 - Hukuki anlamda; belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

Hukuki anlamda uygulaması şöyle: Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.

2 - Usülsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yönetici.

3 - Cami hademesi.

4 - 4721 Saylı Medeni Kanun' a Göre Vasi Ve Kayyım Atanması

4721 Saylı Medeni Kanun'a Göre Vasi ve Kayyım Atanması

MADDE 403.- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür. Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır. Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.

6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Kanununa Göre Kayyım Atanması

Seçimlere itiraz 

MADDE 15 – (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir.

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.

Hangi Durumlarda Atanır?

Kayyum atanması daha çok iflas gibi Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren durumlarda karşılaştığımız bir durum. Yani genelde yönetim kurulunun görevlerini yerine getirmediği tespit edildiğinde devreye sokuluyor. Bazen ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, bazen de anonim şirketlerin yönetiminin işlevsiz hale gelmesi durumlarında başvurulan bir yöntem. Ancak bu olayda karar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi kapsamında alınmış. Yani yönetim kurulunun Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç işlediği bu suçu işlerken şirketteki görevini kötüye kullandığı şüphesi var. Bu karara göre, "suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde" kayyum atanması öngörülüyor.

 

Kayyum ne demek? Kayyum ataması nedir?

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumlayan siz olmak ister misiniz?

Çocuklarla Oyun ve Eğlence

Çocuklarla Oyun ve Eğlence

Eğlenceyi ve Öğrenmeyi Sözde Değil Özde Bir Araya Getirme Hayaliniz; çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz vaktin eğlence ve keyfin yanında, öğretici unsurlar da barındırması

Güneş Paneli ve Solar Enerji Sistemleri

Güneş Paneli ve Solar Enerji Sistemleri

Güneş enerjisi, sonsuz bir kaynak olan güneşin kullanılması ile elde edilen enerji türüdür. Güneş panelleri, PV panelleri olarak da bilinir.

Teşrik Tekbiri Nedir? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

Teşrik Tekbiri Nedir? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

Hanefilere göre kurban bayramı arefesinin sabah namazından kurban bayramı dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam 23 farz namazdan sonra teşrik tekbiri getirilmesi vaciptir.

Gelinlik Seçerken

Gelinlik Seçerken

Dar kesim mi olmalı, armut tip mi olmalı? Duvak nasıl olmalı, gelin çiçeği nereden alınmalı, nelere dikkat etmeli.

MİT FETÖ Operasyonunda Bu Defa Başarısız Oldu

MİT FETÖ Operasyonunda Bu Defa Başarısız Oldu

Moğolistan’da faaliyet gösteren FET֒ye ait Empaty okulunun müdürü Veysel AKÇAY MİT operasyonu ile evinin önünde sabah 09:30 sıralarında paketlendi.

Melih Gökçek’ten Safiye İnci ve Tuğçe Maden Yalanı

Melih Gökçek’ten Safiye İnci ve Tuğçe Maden Yalanı

. Melih Gökçek adlı bir vatandaş Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin çarşaflı bir resmi ile sandalyesinde oturan mini etekli bir bayanın resmini yanyana paylaştı